Nákup a predaj guľatiny

Guľatina predaj a nákup

Naša spoločnosť sa zaoberá hlavne nákupom a predajom listnatých a ihličnatých priemyselných výrezov (guľatiny)

.

Buk lesný
Fagus silvatica

.

Dub letný, zimný
Quercus robur, petraea

.

Jaseň štíhly
Fraxinus excelsior

.

Javor horský
Acer pseudoplatanus

.

Topoľ čierny, biely
Populus negra, alba

.

Jedľa biela
Abies alba

.

Smrek obyčajný
Picea abies

.

Borovica čierna
Pinus nigra

.

Smrekovec opadavý
Larix decidua

Poradenská činnosť v oblasti obchodu a sprostredkovania

Listnatá guľatina

Starostlivo vybraná práve pre Vašu spoločnosť resp. zákazníka. Podľa požiadaviek našich odberateľov sme schopní zabezpečiť pravidelné celoročné dodávky listnatej guľatiny v sortimentoch: javor, buk, dub, jaseň, čerešňa ...

V kvalitatívnych triedach: I. , II. , III.A/B/C tr. PODĽA STN 48 0056

  • Listnatá guľatina, sortimenty : Javor, Jaseň, Dub, Buk
  • Listnatá guľatina pre mechanické a chemické spracovanie dodávaná v kôre
  • Listnatá guľatina - výrezy I. akostnej triedy, dýharenské výrezy drevín Javor, Jaseň, Dub, Buk
  • Listnatá guľatina - výrezy II. akostnej triedy drevín Javor, Jaseň, Dub, Buk
  • Listnatá guľatina pre piliarske spracovanie III.A, III.B, III.C tr.
pefc logo

Ihličnatá guľatina

Starostlivo vybraná práve pre Vašu spoločnosť resp. zákazníka. Podľa požiadaviek našich odberateľov sme schopní zabezpečiť pravidelné celoročné dodávky ihličnatej guľatiny v sortimentoch: jedľa, smrek, borovica, smrekovec opadavý ...

V kvalitatívnych triedach: A,B,C,D PODĽA STN 48 0055

  • Ihličnatá guľatina, sortimenty : Smrek, Jedľa, Borovica
  • Ihličnatá guľatina pre mechanické a chemické spracovanie dodávaná v kôre
  • Ihličnatá guľatina pre mechanické a chemické spracovanie dodávaná v kôre
  • Ihličnatá guľatina pre stavebné účely, drevo na výrobu drevoviny – kvantitatívne drevo triedy C1,C2,C

Cenníky poskytujeme len na vyžiadanie: Ivan Rejdovjan - predaj a nákup, mobil:+421 905 184 205, email: ivoresro@gmail.com

.
© IVORE s.r.o. by Web-in